คอนเซป

The Prio Signature Condo Chiang Mai

ปรัชญาแห่งการใ้ชีวิตของทุกคนย่อมไม่เหมือนกัน...ต่างคนต่างมีมุมมอง หรือลำดับความสำคัญ
ไม่เท่ากัน...แต่ที่นี่...เราพร้อมส่งมอบมาตรฐานแห่งเอกสิทธิ์ของการอยุ่อาศัยที่ตรงกัน...คือนิยาม
ของการจัดสรรรูปแบบชีวิตที่ลงตัว The Prio Signature Condo Chiang Mai เพื่อคนที่
รู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ "การใช้ชีวิต" หรือพร้อมแนวคิดแห่ง "ความสมบูรณ์แบบ" ในมุมมอง
แห่งวิวที่สวยที่สุด ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่รอให้คุณมาสัมผัส โครงการหนึ่งเดียวที่สูง 15 ชั้น ให้
พื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวในแบบ MULTI-FUNCTION พร้อม STYLISH FACILITY ที่สร้างสรรค์
คสามสุขในทุกช่วงเวลา ปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับ PRIVATE SECURITY ตลอด 24 ชม.
FULL FURNISHED ในแบบที่คุณเลือกได้ แล้วมาปลดปล่อยมุมมองแห่งเมืองเชียงใหม่ในแบบ
PRIORAMIC VIEW ไปกับ EXCLUSIVE SKY LOUNGE เปิดวิถีชีวิตและมุมมองด้านดีไปด้วน
กันได้ทุกวัน