สิ่งอำนวยความสะดวก
โถงลอบบี้ ( ชั้น 1 )
สระว่ายน้ำ ( ชั้น 3 )
สวนส่วนกลาง ( ชั้น 3 )
ห้องออกกำลังกาย ( ชั้น 3 )
ห้องสมุด ( ชั้น 3 )
ห้องเกมส์ ( ชั้น 3 )
ห้องประชุม ( ชั้น 3 )
ห้องพักผ่อนลอยฟ้า ( ชั้น 14 )
สวนลอยฟ้า ( ชั้น 15 )
อื่นๆ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ที่จอดรถ
หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า